De redactie van Het Financieele Dagblad draagt voor deze inhoud geen verantwoordelijkheid

  1. Home
  2. Kennisbank
  3. De ROI van een zakelijke licentie voor het FD

Van ons team customer success management

De ROI van een zakelijke licentie voor het FD

Wat is betrouwbare informatie waard? Het rendement van een zakelijke licentie voor Het Financieele Dagblad blijkt groter dan gedacht. De winst zit niet alleen in ‘zachte’ waarden, maar ook in geld.

In het bedrijfsleven wordt een investering geacht rendement op te leveren. Als het geen geld is, dan moet het iets anders positiefs zijn. Een investering die niets oplevert is vrijwel ondenkbaar, tenzij ze door wet- en regelgeving wordt geëist.

Om budget vrij te maken willen managers het rendement helder hebben. Dat bracht ons op het idee om de ROI (return on investment) van een zakelijke licentie voor het FD uit te rekenen. Wat is de winst van een investering in nieuwswaardige, financieel-economische informatie?

Krantenartikelen kunnen een nuttige bron van informatie zijn. Ze dienen doorgaans als primaire bron van informatie over historische en actuele gebeurtenissen. In de blogpost 5 manieren om optimaal te profiteren van een zakelijke licentie staat beschreven hoe MKB-organisaties het FD adequaat kunnen gebruiken. Maar het noemen van opties en voordelen is nog geen bewijs dat investeren in informatie rendeert.

De onderzoeksmethode van ROI is in zekere zin simpel: netto inkomsten gedeeld door de totale investering. Maar dan rijst meteen de vraag hoe de opbrengst van kennis zich in geld laat uitdrukken? Om niet-tastbare inkomsten te berekenen is een andere aanpak nodig. De Social Return on Investment (SROI) is een methode om de economische en maatschappelijke waarde van een investering zichtbaar te maken. De methodiek leidt tot een impactmatrix waarin de kosten en baten zijn opgenomen. Hoewel het in dit model mede gaat om de impact op de maatschappij, kan de aanpak ook worden toegepast om meer inzicht te krijgen in de waarde van informatie.

Het model is gerelateerd aan drie doelen die Het Financieele Dagblad met haar dienstverlening voor MKB-bedrijven wil bereiken.

  • Het vergroten van kennis van medewerkers
  • Het verhogen van betrokkenheid (engagement)
  • Het verbeteren van het bedrijfsresultaat

Om te onderzoeken of deze doelen kunnen worden behaald, hebben we gebruikgemaakt van literatuuronderzoek, data en van interviews die onderzoeksbureau Markteffect in 2021 hield met medewerkers, leidinggevenden en ceo’s van MKB-bedrijven uit de zakelijke en financiële dienstverlening, advocatuur en consultancy-branche.

Uit deze interviews werd duidelijk dat een groot deel van de ondervraagden het FD als een van hun voornaamste zakelijke informatiebronnen ziet. Ze zijn van mening dat hun (commercieel) bewustzijn erdoor wordt gevoed. Geen van ondervraagden ziet een krant als een op zichzelf staand middel om doelstellingen te bereiken. Het FD is ondersteunend, maar altijd aanwezig.

Zo loopt de weg naar waarde

Met betrouwbare informatie probeert het FD de kennis en ontwikkeling van individuele medewerkers, teams en raden van bestuur te verbeteren. Om de impact op de mens en de organisatie te bepalen, hebben we - op basis van een SROI-model dat Adri Kraa van Health Innovators heeft opgezet - een schematische weergave van waarde creërende factoren, resultaten en uitkomsten ontwikkeld.

Waardemodel

In dit model leiden drie wegen naar waarde: inzicht, betrokkenheid en eigen regie.

De competenties van het FD zijn in Nederland uniek in vergelijking met competenties van andere aanbieders van financieel economische informatie. Het FD snijdt haar journalistiek steeds meer toe op de informatiebehoeften van lezers c.q. medewerkers van organisaties. De nieuwe benadering leidt ertoe dat medewerkers – dankzij een zakelijke licentie - het FD eerder een persoonlijke partner dan een krant gaan ervaren.

Het model kent eigenlijk maar één value driver: de zakelijke licentie voor Het Financieele Dagblad, en daarmee het gebruik van de (digitale) krant, de FD-app, fd.nl., de podcasts van het FD en de persoonlijke e-mailnieuwsbrieven. De licentie is synoniem van een bedrijfsabonnement dat organisaties afsluiten voor (een deel van) hun werknemers. Het FD voorziet lezers zeven dagen per week van nieuws en inzichten. Met als doel om ze altijd op het juiste moment over de juiste informatie te laten beschikken, zodat ze goed geïnformeerd beslissingen kunnen nemen, zich meer betrokken voelen bij het wel en wee van hun organisatie en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.

Inzicht, betrokkenheid, eigen regie

Goede, betrouwbare informatie vormt de basis voor adequate beslissingen. Medewerkers moeten nieuws in de juiste context zien om ontwikkelingen te duiden en tot inzichten te komen die hun kennis van zaken verdiepen. Goede beslissingen leiden tot kwalitatief hoge output.

Medewerkers vinden het prettig om in een kennis gedreven organisatie te werken, waar hun visie ertoe doet. Wanneer informatie 24/7 beschikbaar en toegankelijk is, ondergaan niet alleen de werkzaamheden van een medewerker een verandering, maar ook de werkzaamheden van het team en de positie van iedere medewerker afzonderlijk. Dat leidt tot meer zelfvertrouwen, beter teamwerk, een grotere mate van betrokkenheid en, ten slotte, tot meer werkgeluk en verbondenheid. Deze laatste factor mag niet worden onderschat. Voor werkgevers is het in feite het hoogst haalbare humane doel. Verbondenheid is de overtreffende trap van betrokkenheid. In een organisatie waar mensen mee mogen denken over de toekomst en oplossingen voor problemen en uitdagingen, blijken medewerkers productiever te zijn dan medewerkers die dit niet ervaren. Volgens onderzoek van Willis Towers Watson kan het verschil zelfs oplopen tot 40%.

Persoonlijke ontwikkeling is voor werknemers een belangrijk aspect om voor een werkgever te kiezen. Een studie- of opleidingsbudget als secundaire arbeidsvoorwaarde maakt een bedrijf aantrekkelijker. De overheid stimuleert een leven lang leren met duurzame inzetbaarheid als beoogd resultaat. Door haar journalistiek educatiever te maken en informatie scherp te duiden, draagt het FD bij aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Zij ervaren een licentie voor het FD als welkom extraatje dat hen loyaler maakt en hun (commerciële) bewustzijn aanwakkert. Meer kennis leidt tot verbeterd zelfvertrouwen en een goede positie op de arbeidsmarkt.

Effecten en resultaten

De inzet van een licentie resulteert uiteindelijk in een hoge(re) kwalitatieve output, groter werkgeluk, een gevoel van verbondenheid met de (doelstellingen van) de organisatie en duurzame inzetbaarheid, wat met het oog op de toekomst, een gezond effect is. Aan de rechterkant van het model zien we de bedrijfscultuur veranderen, risico’s verminderen en de productiviteit toenemen, wat zich, tot slot, vertaalt in een positieve impact op het bedrijfsresultaat (lees: financiële prestaties).

Het is niet ondenkbaar dat een investering in nieuwswaardige informatie op korte termijn al rendeert. Maar over het algemeen is rendement een kwestie van tijd. Een kennis gedreven organisatie ontstaat niet van het een op het andere moment. Een cultuurverandering is een proces dat op termijn een duurzaam resultaat zal opleveren. Een zakelijke licentie voor het FD kan hierbij een ondersteunende rol spelen. Door het belang van ‘goed geïnformeerd zijn’ continu onder de aandacht te brengen, zullen medewerkers ernaar gaan handelen. Zoveel mogelijk medewerkers worden hier bij voorkeur van doordrongen. De licentie raakt immers alle belangrijke waarde scheppende criteria die leiden tot beter functionerende medewerkers én een beter bedrijfsresultaat.

Altijd op de hoogte met het FD

Met een zakelijke licentie van het FD bent u op de hoogte van actuele marktinformatie en speelt u beter in op economische veranderingen.