De redactie van Het Financieele Dagblad draagt voor deze inhoud geen verantwoordelijkheid

 1. Home
 2. Kennisbank
 3. 5 manieren om optimaal te profiteren van een zakelijke licentie

Van ons team customer success management

5 manieren om optimaal te profiteren van een zakelijke licentie

Het Financieele Dagblad ziet het als haar taak om informatie zo persoonlijk mogelijk te maken. Informatie moet functioneel zijn voor medewerkers, zodat ze optimaal kunnen profiteren van een zakelijke licentie. Hoe scherper informatie is toegesneden op de behoefte van medewerkers en hun team, hoe beter de beslissing zal zijn die uit deze informatie voortvloeit.

De redacties van het FD berichten over relevante onderwerpen. Hun keuzes en conclusies geven lezers houvast. Kwalitatief hoogwaardige journalistiek helpt medewerkers van bedrijven economische en maatschappelijke ontwikkelingen te duiden en in te spelen op de toekomst. Een groot aantal bedrijven gebruikt de informatie van het FD ook om commerciële kansen te spotten en hun eigen visie te toetsen aan die van expert en columnisten. Cijfers, tot slot, plaatsen het nieuws in het juiste perspectief, wat waardevol is om financiële en bedrijfsmatige risico’s te beperken.
Door meer vraag gestuurd te opereren, is het FD eerder een persoonlijke partner dan een krant. Deze beweging is ingegeven door de enorme hoeveelheid informatie die voorhanden is. Voor lezers is dit een enorme uitdaging. Hoe beheer je al die kennisbronnen en filter je het nieuws en de achtergronden die voor medewerkers persoonlijk (en voor hun team en bedrijf) van belang zijn?

1. Informatievoorziening persoonlijk maken

Het woord ‘persoonlijk’ is al geruime tijd gelinkt aan Het Financieele Dagblad. Het zaterdagse magazine draagt zelfs de titel Persoonlijk. Het is geen loze kreet; het FD wordt steeds persoonlijker. Lezers kunnen in de speciale mijn-omgeving aangeven in welke onderwerpen ze geïnteresseerd zijn en welke nieuwsbrieven ze willen ontvangen. Zo verandert de generieke krant in een persoonlijke informatiebron op basis waarvan medewerkers op veranderingen en ontwikkelingen kunnen anticiperen.
FD distribueert het nieuws in toenemende mate via persoonlijke nieuwsbrieven. Lezers vinden het prettig om regelmatig e-mailings over specifieke sectoren en onderwerpen te ontvangen. De informatie is gefilterd en geordend, wat in het voordeel van beslissers werkt.

2. Informatie ordenen

Beslissingen worden eigenlijk altijd in overleg genomen. Zeker als ze van strategisch belang zijn. Medewerkers verzamelen informatie en bespreken die met hun leidinggevende. Geen mens heeft de tijd om honderden informatiebronnen door te spitten en uit te zoeken wat een nieuwsfeit voor impact heeft op het bedrijf of de bedrijfsvoering.

Om de informatie snel op haar merites te beoordelen, moeten lezers:

 • De informatie kunnen scannen
 • Zich kunnen verdiepen als het artikel interessant blijkt te zijn
 • Zich letterlijk een beeld kunnen vormen van de inhoud

Het FD schrijft de inhoud van het artikel beknopt op in de inleiding. Bij grote verhalen - waaraan onderzoek vooraf is gegaan - staan de bijzonderheden meestal puntsgewijs, ‘in het kort’, geordend. In samenspraak met de kop van het artikel en een sprekende foto of graphic weten lezers in één oogopslag of de informatie hen helpt.

Klikbare links in het artikel bieden medewerkers verdiepende informatie. Door de connectie met andere artikelen en informatiebronnen kunnen lezers zich een totaalbeeld van een onderwerp vormen, wat de besluitvorming ten goede komt.

Hedendaagse lezers zijn visueel ingesteld. Foto’s, graphics en video’s plaatsen nieuws in een context die mensen makkelijk herkennen en doorgronden. Een beeld maakt een artikel compleet.

3. Digitaal archiveren

Een slim archief is een betekenisvolle asset. Het FD-archief is een historische bron van kennis op economisch, financieel en maatschappelijk gebied. Toegang tot het archief zit bij een zakelijke groeps- of bedrijfslicentie inbegrepen.

Het archief wordt geactiveerd via de zoekfunctie op FD.nl. Na het intikken van een zoekwoord verschijnen de resultaten. Gebruikers kunnen de resultaten verfijnen door een periode (tijdpanne) te kiezen, de bron (FD, FD Werk en Geld FD Persoonlijk) te bepalen en een onderwerp te kiezen of een auteur aan te vinken.

Het FD is een van de oudste dagbladen van Nederland met wortels die teruggaan tot 1796.
Het archief is minder oud en gaat terug tot 1985. Artikelen die voorheen in de fysieke krant stonden, zijn gedigitaliseerd en gearchiveerd. Dankzij een intelligente tagging-structuur, die aansluit op de denkwijze en het zoekgedrag van gebruikers, kan content gemakkelijk worden ontsloten.

Het FD-archief heeft de informatie als volgt gerubriceerd:

 • Aandelen
 • Politiek
 • Markten
 • Investeringen
 • Technologie
 • Banken
 • Belasting
 • Opinie
 • Financiële sector
 • Commentaar

Podcasts zijn snel (terug) te vinden via de tab Podcasts op FD.nl of in de app. Door de podcastserie aan te klikken, wordt een lijst met onderwerpen zichtbaar die in de desbetreffende podcast zijn besproken.

4. Informatie uitwisselen binnen het bedrijf

Om betrokkenheid binnen organisaties te vergroten is het belangrijk dat alle medewerkers over dezelfde informatie kunnen beschikken. Het FD heeft tools ontwikkeld om de digitale informatie snel en efficiënt te delen met collega’s en andere afdelingen van een bedrijf. Bijvoorbeeld via what’s app, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook. Elk bedrijf doet dit op zijn manier.

Bij vermogensbeheerder Fintessa leest een medewerker iedere ochtend alle belangrijke zakelijke kranten, waarna hij nieuwswaardige feiten met collega’s deelt, bijvoorbeeld door links in een interne e-mail te plakken.

Medewerkers met een zakelijke licentie hebben onbeperkt toegang tot artikelen op fd.nl, de digitale krant en de FD-app. Met een groepslicentie (tot 15 lezers) betaalt een bedrijf per medewerker. Zij kunnen eindeloos informatie met elkaar uitwisselen. Met een bedrijfslicentie (vanaf 15 medewerkers) wordt per kernlezer betaald. Een kernlezer is een medewerker die minstens 4 keer per maand actief is op fd.nl of gebruikmaakt van de FD-app.

5. Inzichten gebruiken

Journalisten dragen een grote verantwoordelijkheid. Hun berichtgeving moet nauwkeurig en betrouwbaar zijn. In een wereld die vatbaar is voor nepnieuws en verkeerde aannames, is het noodzakelijk dat bedrijven weten waar de informatie vandaan komt. Lezers moeten blind kunnen varen op het nieuws en de inzichten.

Inzichten zijn bijzonder waardevol. Mensen baseren er hun keuzes op om allerlei risico’s te beperken en zelfs de strategische koers van hun bedrijf te veranderen. Inzichten kunnen problemen oplossen, de loop van een carrière bepalen, nieuwe producten en diensten initiëren en aanzienlijke hoeveelheden geld en tijd besparen.

De wereld wordt steeds complexer. Om de concurrentie voor te blijven moeten bedrijven over betrouwbare informatie beschikken om juiste keuzes te maken. Kwaliteit is het sleutelwoord. De 5 manieren die hierboven zijn genoemd, zijn slechts voorbeelden van hoe organisaties optimaal profiteren van toegang tot het FD. Elk bedrijf heeft zijn eigen gewoonten en gebruiken. Bottom line gaat het erom dat iedere lezer de informatie eruit die voor hem of haar relevant is en het bedrijf verder helpt. Op welke manier dan ook.

Altijd op de hoogte met het FD

Met een zakelijke licentie van het FD bent u op de hoogte van actuele marktinformatie en speelt u beter in op economische veranderingen.