De redactie van Het Financieele Dagblad draagt voor deze inhoud geen verantwoordelijkheid

Van ons team customer success management

Vier thema’s waar accountants en consultants graag alles over weten

Abonnees en lezers omschrijven het journalistieke werk van Het Financieele Dagblad als ‘betrouwbaar’, ‘actueel’ en ‘accuraat’. Om op de hoogte te blijven, lezen zakelijke professionals de krant vaak zes dagen per week (online). Accountants hebben speciale belangstelling voor onderwerpen die raken aan compliance, wet- en regelgeving, technologie en met name aan arbeidsmarktproblematiek.

Recent ledenonderzoek van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants leidde tot boeiende inzichten. Hoewel het onderzoek vooral over de NBA zelf ging, werd duidelijk wat accountants momenteel bezighoudt.

  1. Accountants hebben behoefte aan inhoudelijke ondersteuning
  2. Ze willen minder regeldruk en beter toepasbare wetgeving
  3. Ze zijn bovengemiddeld geïnteresseerd in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
  4. Ze maken zich zorgen om de reputatie van de branche

Het FD volgt de ontwikkelingen in de advies- en accountancysector op de voet. In de maand januari 2024 hebben journalisten 24 verhalen aan de sector gewijd. De artikelen sluiten, niet geheel toevallig, aan bij de thema’s waarin accountants en adviseurs graag alles over weten.

Inhoudelijke ondersteuning

Voor de goede orde, het FD schrijft niet voor hoe accountants en adviseurs hun werk moeten doen. In onze berichtgeving gaat het eerder over het ‘wat en waarom’ van nieuw beleid of (technische) ontwikkelingen. Het artikel ‘App moet onbegrijpelijke jaarrekening leesbaar maken’ is hier een mooi voorbeeld van.

Op andere terreinen (ethiek en compliance) kan het FD wel kaderstellend zijn en houdt het de branche inhoudelijk de spiegel voor.

Zo kwamen FD-verslaggevers in 2022 examenfraude op het spoor. Sindsdien zijn verschillende reportages verschenen over sjoemelpraktijken bij grote accountantskantoren. Een onderwerp als fraude gaat vaak gepaard met follow-ups die ook om publicatie vragen. Mensen verliezen hun baan, organisaties nemen maatregelen, jaarverslagen worden uitgesteld en wat bij het ene kantoor gebeurt, blijkt ook bij het andere kantoor te gebeuren…

FD-journalist Martijn Pols vernam bijvoorbeeld hoe de accountants van KPMG, EY en Deloitte in China en Hongkong fraudeerden. Niet door middel van briefjes, maar, zo schrijft Pols, ‘de accountants installeerden software op hun laptop, die tijdens de onlinetoetsen de goede antwoorden invulde. Een van de twee gebruikte apps, heel toepasselijk Lifeistooshort (’het leven is te kort’) geheten, probeerde net zo lang alle antwoorden op de meerkeuzevragen uit tot het goede was gevonden’.

Een onderwerp als examenfraude kan een branche lang achtervolgen. Recent schreef Pols in samenwerking met zijn collega Edwin van der Schoot over een transparantieverslag waarin KPMG beaamt dat ‘honderden werknemers antwoorden deelden van verplichte toetsen’. In afwachting van het definitieve rapport over de examenfraude (die in 2022 werd ontdekt) heeft de accountants- en adviesorganisatie haar volledige jaarverslag ook nog niet afgerond. Ze maakte wel meer winst, melden Pols en Van der Schoot.

Wetgeving en regeldruk

Accountants moeten voortdurend up-to-date blijven met veranderende wet- en regelgeving. In een globaliserende economie waar regels tussen landen kunnen verschillen is dit ‘een challenge’. De toenemende nadruk op internationale financiële rapportagestandaarden (IFRS) en de voortdurende aanpassingen in lokale belastingwetgevingen zijn hier voorbeelden van.

In het artikel ‘Nieuwe anti-witwasregels zetten duistere plekjes in het licht’, interviewt FD-journalist Mathijs Schiffers Europarlementariër Paul Tang. Schiffers schrijft: ‘Het Europese front tegen witwassen wordt breder. De plicht om klanten door te lichten op het gebruik van fout geld rust nu vooral op financiële instellingen, makelaars, accountants en notarissen. Verkopers van luxeartikelen zoals jachten, dure auto’s en privévliegtuigen komen daar vanaf 2027 bij. Grote voetbalclubs die geldschieters en sponsoren binnenhalen volgen twee jaar later.’

De aanpak van witwassen was tot nu een lappendeken"

Paul Tang

 

Paul Tang: “De aanpak van witwassen was tot nu een lappendeken aan maatregelen in de verschillende lidstaten. Dat is problematisch bij grensoverschrijdende misdaad. We liepen achter de feiten aan. Het wordt nu veel Europeser en dat kan een enorm verschil maken.”

Volgens Tang zijn de nieuwe regels een ‘majeure verbetering’ die de druk op accountancy iets zullen verminderen.

Dat is goed nieuws.

Lees het volledige artikel: fd.nl/politiek/1503782/europarlementarier-tang-nieuwe-antiwitwasregels-zetten-duistere-plekjes-in-het-licht

 

Krappe arbeidsmarkt

Accountants- en advieskantoren volgen de arbeidsmarkt met grote belangstelling. Verslaggever Van der Schoot schreef begin 2024 dat het aantal geregistreerde accountants tussen 2021 en 2023 met zo’n 400 is gekrompen, tot bijna 22.000. Doordat de hoeveelheid werk juist toeneemt, is een tekort aan accountants ontstaan, dat alleen maar groter wordt door afhakende studenten en vergrijzing van de beroepsgroep. Van der Schoot: ‘Beroepsorganisatie NBA heeft er een prioriteit van gemaakt om het tij te keren, onder meer door de opleiding aantrekkelijker te maken’.

Hard zakelijk nieuws over de economie en het bedrijfsleven, gaat in het FD gepaard met persoonlijke verhalen en doorkijkjes naar de toekomst. De artikelen van Claartje Vogel over werk in FD Persoonlijk blijken een bron van inspiratie. Haar verhaal ‘De gepensioneerde werkende is in opkomst’ biedt indirect een oplossing voor de problematiek op de arbeidsmarkt.

In haar artikel over de functie van Chat GPT bij solliciteren, voert Vogel Deloitte-recruiter Marije Boermans op. Het is Boermans opgevallen dat sollicitanten AI nu al op meerdere manieren gebruiken. ‘Behalve opzetjes voor brieven schrijven, kan ChatGPT ook helpen een cv te maken, geschikte vacatures te vinden of een gesprek voor te bereiden.’

Lees het volledige artikel: fd.nl/samenleving/1501482/helpt-chatgpt-bij-sollicitaties

Onverwachte invalshoeken brengen mensen, bestuurders en medewerkers, op ideeën. Het magazine FD Persoonlijk zet stevig in op maatschappelijke betrokkenheid en wil lezers slimme inzichten laten opdoen, ze een spiegel voorhouden én op de hoogte brengen van zaken die het leven mooi maken. De verhalen die verslaggevers optekenen, kunnen ertoe leiden dat de accountancy-sector moderniseert en aantrekkelijker wordt voor jong talent.

Reputatie

De accountancysector staat voor uitdagingen. De berichtgeving van het FD rondom het rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) spreekt boekdelen.

De branche kampt met laag vertrouwen en een stoffig imago.

In een recent artikel voeren Pols en Van der Schoot ING-econoom Katinka Jongkind op. Zij zegt dat de ‘tot nu toe stabiele accountancysector’ aan de vooravond van grote veranderingen staat. ‘Nieuwe aandachtsgebieden, zoals het inschatten van fraude- en faillissementsrisico’s en het goedkeuren van duurzaamheidsrapportages, stellen andere eisen aan de kennis en vaardigheden van accountants. Hetzelfde geldt voor het werken met nieuwe technologieën als AI en data-analyse. Dit alles in een sector waar de werkwijze veelal nog vrij traditioneel is. De sector zal stappen moeten zetten op het gebied van innovatie.’

Lees het volledige artikel: fd.nl/bedrijfsleven/1504276/accountancy-wacht-grote-veranderingen-consolidatie-in-een-dip

Door ontwikkelingen van diverse kanten te belichten, wordt nieuwsvoorziening betrouwbaar en accuraat. De verhalen bieden ook de tegendruk die volgens de CTA nodig is om vooruitgang te boeken. Betrouwbare journalistiek heeft impact en helpt bedrijven blinde vlekken te vermijden, beleid te veranderen en te groeien.

Voor adviseurs en accountants die in de toekomst zijn geïnteresseerd en stappen willen zetten is dit verhaal een goed startpunt: fd.nl/tech-en-innovatie/1495089/ai-streeft-mens-voorbij-qua-intelligentie

Meld u aan voor specifiek nieuws

Abonnees van FD.nl kunnen via de MijnNieuws-functie hun favoriete FD-journalisten volgen en aangeven naar welke onderwerpen hun interesse uitgaat. Daarnaast hebben ze de mogelijkheid zich te abonneren op diverse nieuwsbrieven.

Ochtendnieuws, Lunchupdate en Avondnieuws zijn de dagelijkse nieuwsbrieven die lezers bijpraten over nieuws en achtergronden. FD Arbeidsmarkt, FD Europamania en FD Techzaken zijn wekelijkse nieuwsbrieven die accountants en adviseurs informeren over ontwikkelingen op specifieke aandachtgebieden.

Meer info: nieuwsbrieven

 

Ruimte voor human interest

Personalia is een van de best gelezen rubrieken van het FD. Zaken doen is en blijft people’s business. Persoonlijke verhalen, bijvoorbeeld over de aanstelling van Janet Truncale als hoogste baas van EY, worden hooglijk gewaardeerd.

Verslaggever Alex Ruitenbeek schrijft: “Truncale heeft een voorbeeldige mars afgelegd door het accountants- en consultantskantoor en de glazen plafonds doorbroken. Nu zal ze de scherven van de mislukte splitsing moeten lijmen (…) Haar voornaamste opdracht is duidelijk: zorg dat de eenheid terugkeert in het bedrijf na de mislukte splitsing van EY in twee bedrijven, één voor de accountants en één voor de consultants.”

Benieuwd naar het hele verhaal?

Lees: fd.nl/bedrijfsleven/1496863/rolmodel-janet-truncale-moet-de-wonden-bij-ey-helen

De waarde van het FD

Het FD speelt een cruciale rol bij het informeren van accountants en adviseurs over de ontwikkelingen in hun vakgebied. De berichtgeving biedt inhoudelijke ondersteuning en draagt bij aan de discussie over regeldruk en de implementatie van wetgeving. Onze goed geïnformeerde journalisten doen verslag van ethische en compliance vraagstukken en onze commentatoren houden de sector de spiegel voor. Als mensen inzicht hebben in de gebeurtenissen en de contouren van de toekomst zien, zullen ze onherroepelijk betere besluiten nemen en/of adviezen verstrekken.

Accountantskantoren staan, anno 2024, voor grote veranderingen. Er is een tekort aan goed opgeleide specialisten. Daarnaast moeten nieuwe technologieën zoals AI worden geïmplementeerd. De branche blinkt nog niet uit in innovatie en kampt met een ‘stoffig imago’. Voor medewerkers en bestuurders is een abonnement op FD.nl een welkome aanvulling op de nieuwsvoorziening. Zo hebben ze altijd de beschikking over relevante informatie die hen in staat stelt een oordeel te vormen, en mee te praten, over de thema’s die de hele sector bezighouden en waar oplossingen voor moeten komen.

Altijd op de hoogte met het FD

Onbeperkt toegang tot FD.nl, de FD App en de digitale krant